Do přírody

Do přírody
Do přírody
Do přírody
Další fotky

Přírodní park Třebíčsko (vzdálenost 4,6 km)

Je typickou vysočinskou krajinou. Čistou, drsnou, mystickou. Přimo v Regionu nebo jeho okolí se narodilo a žilo množství umělců mystického zrna (jen namátkou Mahler, Deml, Březina). V okolí je roztroušena řada bludných balvanů, skalek, lesíků, remízků, pramenů, říček a víc než patnáct rybníků. Mikroregion Horácko, se kterým se park překrývá, je považován za jeden z nejekologičtějších v republice. Žije zde Bobr Evropský a v okolí říček a u rybníka Velký bor můžete obdivovat jeho důmyslné hráze a na ohryzaných stromech také jeho důmyslný chrup. Zvláštní krajina utvářela i místní obyvatele. O starých Horácích se tvrdilo, že jsou málomluvní, houževnatí a tvrdohlaví, ale také přímí a poctiví. 

Park je protkán turistickými stezkami a okruhy. Nejoblíbenější procházející Trnavou, Náramečí, Rudíkovem a Přeckovem. Nabízí cestu kolem několika rybníků, gotické tvrze, památných stromu, syenitových skal nebo přírodních památek Ptáčovský kopeček a Kobilinec s hojným výskytem chráněného koniklece velkokvětého. Budeme-li za výchozí bod počítat Třebíč, měří trasa cca 22 km. Množství polních cest a silniček také nabízí možnost projet trasu na kole.

Přírodní rezervace Údolí řeky Oslavy a Chvojnice (vzdálenost 22 km)

Ideální je spojit cestu s návštěvou zámku v Náměšti nad Oslavou, vzdáleném od rezervace přibližně jeden kilometr. Údolím vede několik turistických tras, procházejících kolem řeky, mlýnů, zřícenin a vyhlídek. Cestu si můžete naplánovat podle délky a obtížnosti. Jedná se o náročnější trasy, na kterých je na několika místech nutno přebrodit řeku. Při rozvodnění Oslavy je cesta skoro neprůchodná. Na několika místech se podobá kaňonu a je třeba překonávat balvany a skalky, které jsou roztroušené v okolí řeky. Na březích rostou vzácné mechy a rostlinná společenstva a nad řekou se prohání barevní lyšajové, modráskové nebo vzácný drobný motýl Chrysoesthia verrucosa, který byl popsán teprve v roce 1999.

Pokud si zvolíte okruh podél řeky Oslavy, doporučujeme začít po zelené a zpátky se vrátit proti proudu řeky po červené turistické trase. Cestou vede kolem přes vyhlídku Křišťálov , zříceninu gotického hradu Lamberk, vyhlídku Dlouhá Oslava, lovecký zámeček Vlčí kopec, Senohradský mlýn až k zřícenině hradu Kraví Hora, který leží nad soutokem Oslavy a Chvojnice. Odtud pokračujte po červené kolem řeky Oslavy. Čeká vás nejzajímavější část cesty kaňovovitým údolím podél roklí, peřejí a drobné vodopádů. Okruh ukončený v Náměšti měří cca. 22 km. 

Památky UNESCO

Další památky

Volný čas

Informace

Jak se k nám dostanete
Hotel Solaster
Cena od: 675 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že na Kokořínsku najdete skalní byty, v nichž se bydlelo ještě v 80. letech minulého století? Historie umělých obyvatelných jeskyní Nedamy a Klemperka však sahá o mnoho století hlouběji do minulosti. Nikdo neví, kdo a kdy je vytvořil.Židovská čtvrť

Židovský hřbitov

Bazilika Sv. Prokopa