Zámek & klášter

motto:
Na počátku byly sekyry a pily. Ale země byla zarostlá a pustá a nad třebíčskými lesy byla tma. I řekl Bůh: Budiž černí mniši!

Zámek & Klášter
Zámek & Klášter
Zámek & Klášter
Zámek & Klášter
Další fotky

Černí mniši

Nebýt zdejšího kláštera, nebyla by ani Třebíč. Mniši přinesli do zdejších pralesů civilizaci, vybudovali město a ze svého kláštera spravovali rozsáhlý region. Někdy kolem roku 1100 poprvé zaťali své sekyry a o tři roky později už stál uprostřed nekonečných lesů kostelík, který zasvětili svému zakladateli, sv. Benediktovi.  První opat, kterému přezdívali Kuno, musel být schopný muž. Dal základy rozsáhlému klášteru, ale i mnoha vesnicím a polím, které k němu příslušely. Kunovu podobiznu můžete vidět na vstupním portálu baziliky sv. Prokopa. Opat byl ovšem jediný, kdo se delší dobu zdržoval mimo klášter. Ostatní mniši zůstávali za zdmi kláštera a pracovali tiše na spáse lidské duše. Měli k tomu vše, co potřebovali. Oratoř, kde se modlili, dormitář, kde spali, refektář, kde jedli, zahradu, statek….někteří z bran kláštera za celý život nevystrčili paty, neboť jak napsal sv. Benedikt, „jejich duším to vůbec neprospívá“.

Někdy v polovině 13. století si zdejší opat Matyáš pozval do kláštera lokátora Heřmana. Lokátor byla osoba pověřená založením vsi či města. Vyměřil obvod města, rozvrhnul jeho plán, narýsovat parcely, sehnal osadníky, zorganizoval místní samosprávu a za svou práci stanul v jejím čele jako rychtář. O celé akci se dochovala smlouva, kterou se stvrzovalo vyjmutí rychtářské sídla z placení daní. Patří bohužel k jednomu z mála dokumentů, které se z kláštera uchovaly. Místní skriptorium ale nezahálelo. Opisovali se zde Sybilina proroctví, Římské legendy a vzácné kroniky včetně opisu Kroniky Kosmovy.

Viktorínův únik z obleženého kláštera

Husitské války nenechaly mnichy v klidu. V roce 1468 se do Třebíče se svým vojskem stáhl syn Jiřího z Poděbrad Viktorín a chvíli na to do města přitáhl uherský král Matyáš Korvín s několikanásobnou přesilou. Viktorín se proto s několikatisícovým vojskem uzavřel na jediném opevněném místě – v třebíčském klášteře. Kdyby se Matyášovi podařilo Viktorína zajmout, měl by ve válce proti Jiřímu z Poděbrad silný argument. Soustředil proto všechny síly kolem klášterních hradeb, aby mu odsud neproklouzla ani myš. Obléhání trvalo přes tři týdny a Viktorínovým mužům docházelo jídlo i voda. V jedné z kronik se o tom dochovala tato zpráva: „Když obleženým již maso koňské, psí a kočičí, kterým se živili, došlo, tu nejudatnější z reků se zavázali, že budou losovat o vlastní těla, která by poskytla pokrm ostatním. Prvním vrhem padl los na Viktorína samého. Takovéto oběti nechtíce rekové přijmout, odvážili se raději ku smělému výpadu…“

Z obleženého kláštera vystřelili šíp do vojska Viktorínova bratra Jindřicha, který ke klášteru přispěchal na pomoc. Byl na něm navinutý list, ve kterém Viktorín svého bratra vybídl ke společné noční akci. V noci pak z obou táborů vyrazilo vojsko, zatlačilo Matyáše od kláštera a Viktorínovy se podařilo uniknout. Matyášův vztek tak dopadl na opata kláštera, který byl sesazen a na jeho místo jmenován Matyášův přívrženec. Od té doby to šlo s klášterem z kopce a v roce 1525 odsud natrvalo benediktinské řeholníky vyhnali. 

Z kavalců do postele s nebesy

Klášter vystřídal několik majitelů a byl přestavěn na renesanční zámek s přilehlým velkostatkem. Nejvíce do jeho úprav zasáhli Osovští z Doubravice, kteří dokonce v Bazilice zřídili pivovar. K původnímu účelu ji navrátili až Valdštejnové, kterým třebíčský zámek patřil až do roku 1945, kdy jim byl zabaven Československým státem. Od tohoto ruku má v zámku sídlo dnešní  Muzeum Vysočiny.

Památky UNESCO

Další památky

Volný čas

Informace

Jak se k nám dostanete
Hotel Solaster
Cena od: 675 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že pivovar na zámku Chyše nedaleko Karlových Varů je i dnes v provozu? Dějiny pivovaru sahají až do roku 1580. Dnes zde funguje restaurace a když budete mít štěstí, narazíte i na sládka.Židovská čtvrť

Židovský hřbitov

Bazilika Sv. Prokopa